Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency. Tegelijkertijd nemen de eisen naar de aantoonbaarheid van technische integriteit toe. Nieuwe technologieën, digitalisering en automatisering bieden kansen om het technisch beheer verder te professionaliseren op manieren die voorheen niet mogelijk waren. IP-Solutions bevindt zich midden in dit speelveld. Door gebruik te maken van deze ontwikkelingen kunnen wij nog ongekende verbeterstappen realiseren.

IP-Solutions ondersteunt ondernemingen met het verkrijgen van een betere controle over de technische en financiële prestaties van haar installaties. Een ‘lean’ en efficiënte inrichting van de processen en organisatie is hierbij essentieel.

Een gerichte aanpak voor competentie- en kennisverbetering draagt bij aan een goede verankering voor de toekomst. Onze verbeteraanpak (Perfect Maintenance©, Perfect Projects©, Perfect Compliance© , Perfect Safety© en Perfect Stock Control©) zorgt voor een snelle implementatie.


IP-Solutions helpt u bij het identificeren van de zwakke schakels in uw installatiepark en het bepalen van de juiste installatiestrategie voor onderhoud. Installatie expertise, branche ervaring, kennis van specifieke wet- en regelgeving en een gedegen aanpak zijn essentieel voor het bepalen van de beste aanpak voor uw installatiepark.


Goede informatievoorziening en snelle beschikbaarheid van data zijn essentieel voor een goede beheersing, analyse en verbetering. Slechte informatievoorziening leidt tot in-efficiency, verlies van transparantie en onvoldoende aantoonbaarheid van beheersing. Door haar technisch achtergrond en praktijk ervaring kent IP-Solutions alle valkuilen en kunnen wij helpen bij het verbeteren en opzetten van uw databeheer.