Getting the job done

Wij ondersteunen en optimaliseren de technische- en financiële
prestaties van installatiebeheer. Van strategisch meedenken tot
uitvoerend projectmanagement.

Wij hebben kennis en kunde van het hele werkveld ‘Asset Management’.
Dit werkgebied strekt zich uit van de eerste project initiatie, via engineering,
projectmanagement tot het onderhouden en uiteindelijk
buiten gebruik nemen of slopen van installaties.


Contact

Wilt u snel inzicht krijgen in het volwassenheidsniveua van het onderhoud binnen uw organisatie?

Samenwerking en focus

Veranderingen kunnen we niet vóór u organiseren maar wel met u. Wij nemen uw organisatie mee in de verandering zodat gedragenheid ontstaat. Dit betekent actief meedoen in plaats van zijlijn projectmanagement. Door onze gerichte focus op verandering bereiken we de gewenste resultaten sneller dan alleen mogelijk is.

Expertise met passie

Asset Management en verbetermanagement zit in onze genen. Naast onze praktijk achtergrond versterken we continue onze competenties. LEAN-Six Sigma management en PAS55 / ISO 55000 dragen bij aan onze daadkracht.

Tools en methodieken

Op basis van onze ervaring en expertise hebben we gerichte vakgebied- en verbetertools ontwikkeld.

Deze strekken zich uit van benchmarking en asset management analyses tot verander- en verbeteringsaanpak. Dit draagt bij aan onze effectiviteit en de aantoonbaarheid van resultaten.

Hands-on en resultaatgericht

Door onze branchekennis en competenties op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau bieden we implementatie en hands-on begeleiding op de werkvloer.

Gedreven om veranderingen door te voeren

Een gerichte aanpak voor competentie- en kennisverbetering draagt bij aan een goede verankering voor de toekomst.

Onze verbetermethodes Perfect Maintenance©, Perfect Projects©, Perfect Compliance©, Perfect Safety© en Perfect Stock Control© zorgen voor een snelle implementatie. Deze methodes zijn gericht op het behalen van praktische en meetbare resultaten.

Wij ondersteunen niet alleen met een actieve begeleiding van werkprocessen. We kunnen ook de operationele kennis en capaciteit leveren om een organisatie daadwerkelijk te begeleiden bij de uitvoering van deze activiteiten.


Contact

IP-Solutions analyseert de asset management volwassenheid bij een pijpleidingen organisatie

IP-Solutions heeft de volwassenheid van de werkprocessen en de technische beheerorganisatie in kaart gebracht...

MEER

IP-Solutions helpt op afstand met het uitvoeren van FMECA-studies

De ITC Rubis Terminal Antwerpen is continue op zoek naar verbeteringen in het onderhoudsconcept...

MEER

Wat onderscheidt onze experts

Iedere expert is opgeleid binnen zijn/haar vakgebied. Wij blijven investeren in onze medewerkers, in vakkennis, en het vermogen organisaties effectief te ondersteunen bij veranderingen.

Innovatie

Door mee te gaan met de laatste ontwikkelingen innoveren wij continue voor een nog betere dienstverlening, betere resultaten en hogere rendementen voor onze klanten.

Hands-on

Door onze branchekennis en competenties op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau, bieden we implementatie en hands-on begeleiding op de werkvloer.

Kosten effectief

Door onze aanpak zijn we kosten effectief en maken we resultaten kwalitatief en kwantitatief zichtbaar.

IP-Solutions

Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en continue veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency. Tegelijkertijd nemen eisen aan aantoonbaarheid van technische integriteit toe. Nieuwe technologieën, digitalisering en automatisering bieden kansen om het technisch beheer verder te professionaliseren op manieren die voorheen niet mogelijk waren. IP-Solutions bevindt zich midden in dit speelveld. Door gebruik te maken van deze ontwikkelingen kunnen nog ongekende verbeterstappen gerealiseerd worden.


About us