Onderhoudsefficiëntie bij tankopslag terminal in Noord-Nederland

Naar aanleiding van een gevoel van onvoldoende beheersing heeft IP-Solutions een onderhoudsanalyse uitgevoerd. Hierbij zijn de aandachtsgebieden Organisatie, processen & systemen, Budget-, kosten- en performance rapportage en Asset Integrity & compliance doorgelicht.

Typische stappen die in zo’n analyse genomen worden zijn het vaststellen van de huidige situatie, het vaststellen van het verbeterpotentieel, het definiëren van de gewenste situatie en de definitie van de business case en de verbeter-aanpak. Voor deze klant heeft dat geleid tot een opdracht om de nieuwe onderhoudsaanpak te definiëren, inclusief processen, procedures en werkinstructies, en deze te implementeren.

Concrete projectresultaten zijn:

 • Verbeterde onderhoudsbeheersing
  • Vermindering backlog
  • Reductie gemiddelde doorlooptijd van storingsoplossing
  • Reductie prioriteit 1 storingen
 • Hogere efficiency
 • Vermindering van het aantal ad-hoc activiteiten
 • Hogere voorspelbaarheid van resultaten
 • Betere beheersing op activiteiten en kwaliteit contractors

IP-Solutions implementeert ‘Perfect Projects’ bij VTTI NL

De ambitie van Eurotank Amsterdam was om de projectmanagement afdeling te professionaliseren op basis van een uniforme projectmanagement methodiek. IP-Solutions heeft van Eurotank Amsterdam de opdracht gekregen om haar ‘Perfect Projects’ methodologie als basis te gebruiken en samen met de projectafdeling een op Eurotank Amsterdam toegesneden projectmanagement methodiek te definiëren en te implementeren.

De doelstellingen voor het verbetertraject waren om ‘in control’ te komen en te blijven in de projecten, verbetering van de organisatiestructuur, ontwikkeling van een uniforme werkmethode, competentie-ontwikkeling binnen de afdeling en de implementatie van risicomanagement. Deze doelstellingen zijn allen gehaald met de implementatie van de ‘Perfect Projects’ methodiek. In een tweede fase is de ‘Perfect Projects’ methodiek ook uitgerold op de andere locatie van VTTI in Nederland.