IP-Solutions helpt bij de inrichting en uitrol Enterprise Asset Management Systeem

Voor een groot internationaal tankopslagbedrijf heeft IP-Solutions de ontwikkeling en uitrol begeleid van een verbeterde configuratie van het Enterprise Asset Management (EAM) systeem Infor.
De klant was na meerjarig gebruik en wereldwijde uitrol van het systeem tot de conclusie gekomen dat diverse bottlenecks in het systeem weggenomen moesten worden. Daar bovenop waren er diverse wensen aangaande aanvullende functionaliteiten. IP-Solutions heeft het programmamanagement voor dit project op zich genomen in de voorbereidingsfase (scope-vorming en projectvoorbereiding) en tijdens de ontwikkeling en de uitrol naar enkele pilot-locaties, incl. het verzorgen van trainingen aan key- en end-users.
Concrete projectresultaten die geboekt zijn: vergroting van de gebruiksvriendelijkheid van het systeem, training en implementatie op enkele veranderde (sub-)processen, actualisatie en uitbreiding van beschikbare asset-gerelateerde data in het systeem. Hierdoor kan de klant sneller en beter sturen op onderhoudsprocessen. Tevens is er meer zicht op de performance van de installaties.
De implementatie van procesverbeteringen in en het gebruik van het EAM systeem op enkele pilot-locaties vormt de basis voor de verdere wereldwijde uitrol.

Update Asset Breakdown Structure

The asset breakdown structure representation of one of our customers was not kept up to date for changes in the field. Furthermore, the TAG-coding structure which was applied in the field did not longer correspond with the TAG-Coding structure applied on P&IDs. A project to update the P&IDs to the As-Built situation wasexecuted by the Customer. Based on these up to date P&ID’s, IP-Solutions has updates the Asset Breakdown Structure in the Maintenance Information System and gathered the technical specifications of the different equipment. The data was structured in such a manner that the updated information could easily be uploaded in the existing Maintenance Management Information System.

Selectie van onderhoudsbeheersysteem

Voor een multinational heeft IP-Solutions de selectie van een nieuwe Enterprise Asset Management (EAM) begeleidt. De activiteiten van IP strekten zich uit van het schrijven van een blauwdruk voor maintenance en de definitie van de functionele-, technische- en interface requirements tot en met de begeleiding van het inkooptraject. Na een succesvolle selectie heeft IP-Solutions de opdracht gekregen om de configuratie en implementatie van het nieuwe systeem te gaan begeleiden namens de klant.

Ontwerp, optimalisatie en implementatie

De asset management afdeling van één van de klanten van IP-Solutions worstelde met het feit dat gedurende een periode van meerdere jaren er geen structureel document management was gedaan op alle technische documentatie. Dit betrof de gehele scope van engineering-, as-built en onderhoudsinformatie die er gedurende de levensduur van de asset bijgehouden moet worden. Om het document management binnen asset management weer ‘in control ‘te krijgen is IP-Solutions gevraagd om een analyse te doen van de huidige staat en een voorstel te doen voor de definitie en implementatie van een gestructureerd document management systeem inclusief alle processen en procedures en de inrichting van de benodigde software. IP-Solutions heeft na de analyse- en definitiefase de opdracht gekregen tot implementatie van het voorgestelde DMS.

Mobile solutions

Ontwikkelingen in mobiele technologie gaan in het dagelijks leven in een hoog tempo. Veel van deze technologie zou goed toepasbaar kunnen zijn in de industriële onderhoudspraktijk. Denkt u dit ook? Maakt u nog geen gebruik van moderne mobiele oplossingen in uw onderhoudspraktijk? Dan kunnen wij u helpen met praktische toepassing van mobiele technologiën binnen onderhoud op die plaatsen en binnen die processen waar het daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft en kan leiden tot verbetering van kwaliteit en efficiency.

Big Data

Door nieuwe technologieën is er steeds meer informatie beschikbaar en is deze ook steeds sneller beschikbaar. Deze omvang van informatie noodzaakt een andere inrichting van informatiedragers en het aanbrengen van structuur en focus in het analyseren van informatie. Wij kunnen u ondersteunen bij het effectief inzetten van Big Data en het achterhalen op welke wijze Big Data zinvol voor u kan worden ingezet.

Veroudering huidig onderhoudssysteem

Vrijwel alle ondernemingen hebben een onderhoudsinformatiesysteem. De inrichting en het gebruik ervan is veelal niet meer aangepast sinds de originele implementatie waardoor het gebruik niet meer aansluit bij de huidige behoefte aan informatie. Herkent U dit? Haalt u te weinig uit uw informatiesysteem ? Dan kunnen we u helpen met een effectiever gebruik van bestaande systemen of vervanging van uw systemen. Onze brede ervaring met het gebruik, het inrichten en het selecteren van systemen resulteert in een korte selectie- en/of implementatietijd.

Onvolledige installatiepark gegevens

Tekeningen, onderhoudshistorie, certificaten en handboeken zijn vaak niet up-to-date, niet betrouwbaar of zelfs niet beschikbaar. Is dit herkenbaar? Wij zien het maar al te vaak. Wij helpen u met het op orde brengen van uw technische data en tekeningen. Dit doen we zodanig dat er ook afspraken over het toekomstig beheer van gegevens worden vastgelegd en getraind zodat de investering duurzaam blijft.