Reliability & Maintenance Engineering services

Onze uitdaging? Het identificeren van de zwakke schakels in het installatiepark en het bepalen van een passende installatiestrategie.

Waarbij de balans tussen kosten, prestaties en risico’s de primaire focus heeft.

Dankzij onze expertise, branche ervaring en kennis van specifieke wet- en regelgeving kunnen wij de beste aanpak opstellen.

Iedere verandering neemt (financiële) risico’s met zich mee en omdat wij het volledige traject uit handen nemen, brengen wij deze risico’s in kaart.

Op het gebied van verbetering van installatie prestaties bieden wij oplossingen voor:

  1.  Compliance scan
  2.  Bepaling installatie- en integriteitsstrategie
  3.  Opstellen en beoordelen preventief onderhoud
  4.  Reliability Engineering en installatie-analyses
  5.  Inrichten en uitvoeren van risicoanalyses, breakdown-analyses en root-cause-analyses
Contact

Waartoe onze ervaring heeft geleid

Onze hands-on aanpak leidt tot een grotere kostentransparantie en hogere installatieprestaties.

Dit realiseren we onder andere door het  meerjaren onderhoudsplan te beoordelen of op te stellen.  De combinatie van de beste (meerjaren) installatieplannen met de invloed van eventuele achterstanden en staat van de installatie geeft een stabiele basis voor de beheersing van prestaties en kosten. Door het inrichten van een continue bewaking van uitvoering, kwaliteit en kosten is er een continue opvolging van kleine verbeterstappen. Het inbedden van oorzaak analyses van storingen zal leiden tot vermindering van storingen en verbetering van de voorspelbaarheid van kosten.

IP-Solutions helpt op afstand met het uitvoeren van FMECA-studies

De ITC Rubis Terminal Antwerpen is continue op zoek naar verbeteringen in het onderhoudsconcept van de installaties. In 2019...

MEER

IP-Solutions faciliteert ITC Rubis bij een Root Cause Analysis studie

Nadat een ongewenste schuimblus-activatie optrad, waarbij veel (duur) schuimconcentraat verloren is gegaan, is aan IP-Solutions gevraagd om een Root...

MEER

Herkent u de volgende problemen?

Dan heeft u ons nodig!

Wij schuiven graag bij u aan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Contact

Problematiek
in de branche.

IP-Solutions helpt op afstand met het uitvoeren van FMECA-studies

De ITC Rubis Terminal Antwerpen is continue op zoek naar verbeteringen in het onderhoudsconcept van de installaties. In 2019 is IP-Solutions gevraagd om te beginnen met een structuur op te zetten die dit continue verbeteren mogelijk maakt en de eerste concrete stappen te zetten. Zo is er begonnen met een compliance check over de gehele Asset Breakdown Structure (ABS), gevolgd door het opzetten van een FMECA procedure en matrix. Sinds begin 2020 is IP-Solutions verder betrokken bij het faciliteren van FMECA’s en de resultaten daar uit te verwerken in combinatie met de compliance check in het EAM systeem van ITC Rubis; INFOR.
Toen het Corona virus een spreekwoordelijke stok tussen de spaken dreigde te steken hebben zowel ITC Rubis als IP-Solutions hun flexibiliteit laten gelden en zijn de werkzaamheden, inclusief FMECA’s met een team van 5 tot 6 man, onverminderd door gegaan. Hierbij hebben we ervaren dat zelfs een interactief traject als een FMECA uitstekend te faciliteren is op afstand. Gedurende de eerste weken hebben we kunnen leren wat de voorwaarden zijn voor een goede digitale sessie en nu, een half jaar later, zijn de wekelijkse FMECA sessies niet meer weg te denken uit onze bezigheden. In het afgelopen half jaar zijn er 2 volledige systemen m.b.v. FMECA’s doorgenomen en is het onderhoudsconcept van een van deze systemen reeds volledig herzien. De analyses van een derde systeem zijn begonnen evenals het herzien van het onderhoudsconcept van het tweede systeem. Op deze manier kan er met minimale impact voor de terminal, met 2 dagen in de week aan capaciteit van IP-Solutions, in ongeveer één tot anderhalf jaar tijd het gehele onderhoudsplan geüpdated worden, waarna het een kwestie van periodiek bijhouden en bijwerken is.

Nieuwe informatietechnologieën

De mogelijkheden tot (integratie van) informatievoorziening van installatiecondities en installatieprestaties zijn enorm toegenomen. De kosten hiervoor zijn substantieel gedaald. Real-time monitoring van installatiecondities geeft nieuwe mogelijkheden in meer, snellere en gerichtere analyses en onderhoudsplannen. Dit vraagt iets van de installaties, de informatievoorziening en uw organisatie voor het effectief inrichten hiervan. Graag kijken we met u wat deze ontwikkelingen voor uw installatiebeheer en organisatie kunnen betekenen.  

Competenties en capaciteit

Het is al lang geleden dat er een degelijke onderhouds- en installatie analyse is uitgevoerd door een gebrek aan focus, tijd, capaciteit en/of de juiste competenties. Herkent u dit? Wij kunnen u helpen door samen met u de analyses uit te voeren. We kunnen kijken of u het juiste onderhoud uitvoert, niet teveel en niet te weinig. Wij kunnen uw organisatie tevens ondersteunen middels training en begeleiding voor het vergroten van focus, kennis en competenties om toekomstig zelfstandig continue verbeteren in te voeren.

Veranderende wet- en regelgeving

Niet alleen wijzigt de wet- en regelgeving aangaandede (veiligheids-) eisen aan installaties en het beheer van installaties. Ook de aanpak en de rol van de toezichthoudende instanties wijzigt. Door onze kennis van de wet- en regelgeving ondersteunen we u met het beoordelen van de volledigheid van uw technisch beheer en beheerplannen.

Levensduur verlengen, vervangen of desinvesteren

Met het schaarser worden van beschikbare middelen voor investeringen wordt het in toenemende mate belangrijker om te kijken wat de beste (financiële) opties zijn voor de korte en de lange termijn. Een gedegen levensduurstrategie van installaties voor zowel de korte termijn als de lange termijn zijn noodzakelijk. Heeft u ook dergelijke vragen of levensduur verlenging, vervanging van installaties of het doorgaan op bestaande voet het beste is? Krijgt u voldoende informatie om dergelijke keuzes op een degelijke manier te kunnen maken? Wij kunnen u ondersteunen met het verkrijgen van inzichten en informatie zodat u de consequenties van uw keuze inzichtelijk heeft.

IP-Solutions

Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en continue veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency. Tegelijkertijd nemen eisen aan aantoonbaarheid van technische integriteit toe. Nieuwe technologieën, digitalisering en automatisering bieden kansen om het technisch beheer verder te professionaliseren op manieren die voorheen niet mogelijk waren. IP-Solutions bevindt zich midden in dit speelveld. Door gebruik te maken van deze ontwikkelingen kunnen nog ongekende verbeterstappen gerealiseerd worden.

Over ons