Define Safety Critical Equipment & update ABS

Bij een tankopslagbedrijf in Nederland kwam men tijdens een interne audit tot de conclusie dat de lijst met veiligheidskritische equipment niet consequent up-to-date gehouden was. Dit terwijl er substantiële modificatie- en nieuwbouwprojecten hadden plaatsgevonden. IP-Solutions is gevraagd om dit overzicht weer up-to-date te maken en gereed te maken voor upload in het Enterprise Asset Managementsysteem. Tijdens de analyse constateerde IP-Solutions dat ook de Asset Breakdown Structure niet ‘as-built’ bijgehouden was. Daarom heeft IP-Solutions uiteindelijk de hele Asset Breakdown Structuur, inclusief tag-codering, bijgewerkt naar ‘as-built’ status. De bijgewerkte Asset Breakdown Structuur is als basis gebruikt voor een Quick-FMECA tijdens welke de veiligheidskritische apparatuur ge(her)definieerd is.