Definiƫren en implementeren van een Asset Integrity program

Voor het verbeteren van de technische integriteit van installaties heeft IP-Solutions samen met een multinationaal tankopslagbedrijf een Asset Integrity Improvement programma ontwikkeld. Dit programma is ontwikkeld met vertegenwoordiging van verschillende afdelingen en terminals van de onderneming voor maximale draagkracht. Na de definitie-fase, een succesvol pilot-programma en de selectie van een softwarepakket voor het uitvoeren van FMECA-analyses is de eigen organisatie getraind en ondersteund tijdens de eerste uitrol. Concrete resultaten van dit programma zijn:

  • Standaard Asset Integrity aanpak
  • Compliance management standaard
  • Uitrol van risico-gebaseerd onderhoud wereldwijd
  • Verbetering kennisdeling op onderhoudsgebied