Definitie structuur voor Projectbeheersing

Om meer grip te krijgen op de groeiende portfolio van projecten op één van haar oudere terminals in Nederland is door de klant aan IP-Solutions de vraag gesteld om een structuur voor Project beheersing te definiëren. Dit zou dan als basis dienen voor de beheersing en besturing van de betreffende projecten.

Startpunt voor de structuur waren de Project Management Fundamentals, waaronder de project-fasering, de project stage-gate approach en de deliverables per projectfase. Het Project-managementproces is in detail beschreven door middel van een kleine werkgroep met klantvertegenwoordigers. Een aantal basis project documenten zijn uitgewerkt ter ondersteuning van het proces en de projectmanagers tijdens de uitvoering van projecten. Door aanpak van workshops waarin de organisatie is meegenomen in de aanpak en invloed heeft gehad in de uitwerking is een grotere gedragenheid ontstaan. Hierbij alle relevante afdelingen betrokken, waaronder engineering, maintenance en de operationele afdelingen.

Concrete projectresultaten zijn:

  • Een helder Projectbeheersingsproces
  • Key projectmanagement document templates
  • Verbeterd inzicht in de minimale eisen aan projectmanagement binnen de organisatie
  • Werking van een Project Board voor de besturing van projecten