IP-Solutions begeleidt het inrichten Asset integrity processen

Vanuit de corporate organisatie van een groot internationaal opererend tankopslagbedrijf was de noodzaak geïdentificeerd om de gestandaardiseerde processen op het gebied van Asset Integrity management te reviewen en actualiseren.
IP-Solutions heeft het review-proces vormgegeven en begeleid door discussiestukken op te stellen, de discussies met vertegenwoordigers van lokale operating companies te begeleiden en de finale procesbeschrijvingen met verantwoordelijkheden op te stellen.
Tevens is de impact van de proceswijzigingen op het in gebruik zijnde Enterprise Asset Management systeem in kaart gebracht. Waar nodig is dit vertaald naar concrete functionele eisen voor aanpassingen.
Concrete projectresultaten zijn opgeleverd in de vorm van een geactualiseerde blauwdruk op het gebied van Asset Integrity management, inclusief procesflowbeschrijvingen en voorbereide wijzigingen aan het Enterprise Asset Managementsysteem in lijn met de geactualiseerde processen. De ontwikkeling en implementatie van deze wijzigingen zijn in een vervolgproject uitgevoerd.