IP-Solutions faciliteert ITC Rubis bij een Root Cause Analysis studie

Nadat een ongewenste schuimblus-activatie optrad, waarbij veel (duur) schuimconcentraat verloren is gegaan, is aan IP-Solutions gevraagd om een Root Cause Analyse (RCA) te faciliteren.
Omdat één van onze maintenance engineers al op site FMECA’s aan het faciliteren was, was het de logische keuze om deze RCA te koppelen aan het updaten van het onderhoudsconcept van de brandblus-installatie.
Het RCA traject is uitgevoerd in continue overleg met de klant. Hierbij zijn Scada-data sets doorgespit, interviews met betrokkenen gehouden, P&ID’s bestudeerd en detailonderzoeken uitgevoerd.
Interessant aan deze storing was een 2-ledig probleem; enerzijds de oorzaak van de activatie en anderzijds de vraag waar het schuimconcentraat gebleven was aangezien al snel bleek dat dit niet allemaal met de activatie vrijgekomen kon zijn. De oorzaak van de activatie is met diverse versterkende menselijke factoren teruggevoerd naar het kleinst mogelijke technische component. In dit geval was dat de pressostaat van een luchtcompressor. Het antwoord op de vraag waar het schuimconcentraat gebleven was bleek door een combinatie van gesloten afsluiters, draaiende schuimpompen en ontbrekende terugslagkleppen, als vloeistof in het bluswaternet geperst te zijn.
Het rapport met aanbevelingen heeft zich geconcentreerd op de technische oplossing, met ook aanbevelingen om de kans op versterkende menselijke factoren te verminderen. Vervolgens is er een Management Of Change (MOC) traject gestart om de aanbevelingen op haalbaarheid voor deze klant te onderzoeken en te implementeren.
Het RCA rapport is gebruikt als input voor de verzekering, welke  “de RCA en communicaties [als] uitzonderlijk helder/”to-the-point”/transparant” heeft bestempeld.