IP-Solutions helpt bij de inrichting en uitrol Enterprise Asset Management Systeem

Voor een groot internationaal tankopslagbedrijf heeft IP-Solutions de ontwikkeling en uitrol begeleid van een verbeterde configuratie van het Enterprise Asset Management (EAM) systeem Infor.
De klant was na meerjarig gebruik en wereldwijde uitrol van het systeem tot de conclusie gekomen dat diverse bottlenecks in het systeem weggenomen moesten worden. Daar bovenop waren er diverse wensen aangaande aanvullende functionaliteiten. IP-Solutions heeft het programmamanagement voor dit project op zich genomen in de voorbereidingsfase (scope-vorming en projectvoorbereiding) en tijdens de ontwikkeling en de uitrol naar enkele pilot-locaties, incl. het verzorgen van trainingen aan key- en end-users.
Concrete projectresultaten die geboekt zijn: vergroting van de gebruiksvriendelijkheid van het systeem, training en implementatie op enkele veranderde (sub-)processen, actualisatie en uitbreiding van beschikbare asset-gerelateerde data in het systeem. Hierdoor kan de klant sneller en beter sturen op onderhoudsprocessen. Tevens is er meer zicht op de performance van de installaties.
De implementatie van procesverbeteringen in en het gebruik van het EAM systeem op enkele pilot-locaties vormt de basis voor de verdere wereldwijde uitrol.