IP-Solutions helpt het preventief onderhoud te optimaliseren middels Lean

Een klant heeft het uitvoeren van het preventief onderhoud uitbesteed aan een contractor. Het gevoel bestond dat de contractor onvoldoende proactief handelde om zodoende de werkzaamheden verder te optimaliseren. Ook was er onvoldoende inzicht in de prestaties van de contractor.
Hierop is IP-Solutions gevraagd om een continu verbeterprogramma te starten met als doel om de onderhoudskosten met 10% te reduceren. Door LEAN als verbetermethodiek toe te passen hebben we de organisatie in staat gesteld om zelfstandig verspilling te identificeren en op een gestructureerde manier verbeteringen door te voeren. Het performance management dashboard heeft inzicht gegeven in de huidige prestaties en was de basis om concrete doelen te stellen voor preventieve onderhoudswerkzaamheden. Dit heeft geresulteerd in het behalen van de initiƫle doelstelling en een toename van de planbetrouwbaarheid met 15%.