Magazijn & voorraad optimalisatie

Voor diverse klanten heeft IP-Solutions het technisch magazijn in kaart gebracht en geoptimaliseerd. Hiervoor is vooraf een analyse uitgevoerd om het verbeterpotentieel in kaart te brengen. Tijdens de verbeterprojecten zijn de processen voor het bestellen, ontvangen en uitgeven van materialen beschreven en geïmplementeerd. De voorraad niveau zijn geanalyseerd en bestelmomenten zijn geoptimaliseerd. Tevens is gekeken naar de vormen van voorraadbewaking, waaronder het implementeren van het 2-bin system, consignment voorraad en vendor stock. Hierbij is ook de fysieke inrichting van het magazijn geoptimaliseerd.  De voorraadverbeterprojecten hebben allen geleid tot:

  • Het verlagen van het aantal keren misgrijpen door technische dienst
  • Verlagen van het aantal spoedbestellingen
  • Efficiëntere uitgifte en bewaking van de technische voorraad
  • Grotere transparantie in kosten en status van bestellingen
  • Het verlagen van de hoeveelheid in voorraad