In hoeverre is asset management geïntegreerd in uw organisatie

Als eigenaar, beheerder of gebruiker van assets worden de uitdagingen steeds groter. De omgeving waarin assets functioneren verandert snel door ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, energie, klimaat, wet- en regelgeving, technologie etc. Dit stelt nieuwe eisen aan de assets. Daarnaast verouderen de assets zelf, worden steeds intensiever gebruikt en tegelijkertijd wordt er verwacht dat de beschikbare budgetten effectief, efficiënt en transparant besteed worden. Welke middelen heeft uw organisatie om in deze dynamiek het managen van uw assets verder te optimaliseren?

Inzicht via een quickscan

De eerste stap op weg naar optimaal asset management is het begrijpen waar uw organisatie nu staat en het uitvoeren van een gap-analyse. Hieruit komen kansen en quick-wins naar voren voor het vergroten van de volwassenheid van uw asset management. Onze Online Asset Management Assessment helpt u precies dat te doen. Met deze quick scan krijgt u een totaalbeeld van de huidige volwassenheid en biedt een basis voor de lange termijn ontwikkelagenda voor uw beheerorganisatie. De scan bestaat uit 23 vragen die verschillende aspecten van asset management onderzoeken, waarop u uw eigen organisatie scoort. Op basis van de ISO 55000 standaarden helpt de tool u bij het identificeren van de positie van uw organisatie op de reis naar volwassenheid.

Inzicht en richting… Volledig gratis

Nadat u uw organisatie heeft gescoord op de verschillende elementen van asset management, krijgt u inzicht in de mate van volwassenheid op het gebied van beleid en strategie, onderhoudsbeheer en onderhoudsplannen, risico- en prestatie management etc.

Onze gratis Online Asset Management Assessment biedt:

  • een duidelijk inzicht in waar u staat met het beheer van uw assets
  • een handvat voor uw lange termijn ontwikkelagenda
  • de mogelijkheid voor verdere ondersteuning vanuit ons assetmanagement expert team.