Minder kosten én beter onderhoud? Het kan met MAAS: Maintenance As A Service

Samen met Sitech Services heeft IP-Solutions een MAAS onderhoudscontract ontwikkeld en uitgerold. MAAS staat voor Maintenance As A Service. Of anders gezegd: onderhoudsactiviteiten als een dienst aanbieden in plaats van alleen detachering van uren. Het is een klant-leverancier systeem waarin samenwerking, vertrouwen en eigenaarschap centraal staan. Met veel aandacht voor een goede verdeling tussen de zakelijke en de menselijke kant.

 

Sitech: maximale prestaties én rendement
Sitech Services is in 2008 gestart vanuit verschillende DSM-afdelingen, die op de Chemelot site dienstverlening verzorgden. Daarbij werkten teams van specialisten nauw samen om hun kennis en ervaring van de procesindustrie in dienst te stellen van klanten op de Chemelot locatie. Sitech is uitgegroeid tot een toonaangevende technologiepartner die het maximale uit elke plant haalt in termen van prestaties én rendement. Met de nieuwste technologische toepassingen, de juiste expertise, de beste innovaties en verregaande digitalisering maximaliseert Sitech het resultaat van haar klanten.

 

De onderhoudsactiviteiten van Sitech
Eén van de diensten die Sitech aanbiedt op het Chemelot terrein is het onderhoud van de installaties. Voor één van haar klanten is Sitech een traject gestart om de samenwerking verder te professionaliseren. Door samen met de klant de afspraken over samenwerking te formaliseren, structureel en periodiek te meten werd verbeterpotentieel beter inzichtelijk en ontstond een drive om samen te verbeteren. De afspraken zijn vastgelegd in onderlinge Service Level Agreements (SLA’s) die samen MAAS worden genoemd.

 

SLA-doelstellingen en dienstdoelstellingen
De doelstelling van het MAAS-project is om de klant en Sitech, efficiënter en doelgerichter te laten samenwerken en het realiseren van synergievoordelen in de samenwerking. Er zijn specifieke doelstellingen gedefinieerd op de samenwerking zoals efficiency realisatie, klachten en omvang vaste prijs. En zijn ook doelstellingen als prestaties van individuele diensten zoals planningsrealisatie en first time right gedefinieerd.

 

Kostenreductie van 10%
Het concretiseren en aanscherpen van rollen en verantwoordelijkheden heeft de onderlinge samenwerking versterkt waarbij beide partijen elkaar kunnen en durven aanspreken. Gedurende het proefjaar is de SLA geïmplementeerd en verder aangescherpt. De verbeterde samenwerking en de focus op de realisatie van de SLA doelstellingen hebben geleid tot meer dan 10% kostenreductie met een verbeterde onderhoudsprestatie voor de specifieke klant.

 

Wat levert MAAS nog meer op?
– Duidelijkheid in wat je onderling van elkaar kan verwachten
– Samenwerking gebaseerd op feiten en transparantie van prestaties
– Professionalisering dienstverlening op basis van heldere klant-leverancier relatie
– Meer eigenaarschap op continue verbeteren
– Verhoging kwaliteit dienstverlening

 

Waarom is MAAS een succes geworden?
Dit MAAS project kenmerkt zich door de programmatische aanpak en focus op samenwerking. Een doelgerichte aanpak waarvoor in samenhang verschillende inspanningen worden gepleegd. Door continue te focussen op overeenkomsten in plaats van verschillen was het onderling vertrouwen tussen alle betrokken partijen enorm groot. Bovendien was er gedurende het hele traject veel aandacht voor de mens en de cultuur binnen de samenwerking.

 

Foto: MCM Productions