Ontwerp, optimalisatie en implementatie

De asset management afdeling van één van de klanten van IP-Solutions worstelde met het feit dat gedurende een periode van meerdere jaren er geen structureel document management was gedaan op alle technische documentatie. Dit betrof de gehele scope van engineering-, as-built en onderhoudsinformatie die er gedurende de levensduur van de asset bijgehouden moet worden. Om het document management binnen asset management weer ‘in control ‘te krijgen is IP-Solutions gevraagd om een analyse te doen van de huidige staat en een voorstel te doen voor de definitie en implementatie van een gestructureerd document management systeem inclusief alle processen en procedures en de inrichting van de benodigde software. IP-Solutions heeft na de analyse- en definitiefase de opdracht gekregen tot implementatie van het voorgestelde DMS.