Optimalisatie van het werkvergunningenproces en systeem

Voor een aantal van haar klanten heeft IP-Solutions verbeterprojecten uitgevoerd in het proces voor het uitgeven van werkvergunningen. Op basis van een analyse is vastgesteld waar de knelpunten aanwezig waren op het gebied van werkprocessen, inrichting en gebruik van wekvergunningssystemen, kennis en competenties in de organisatie en contractors. De doelstellingen van de verbeterprojecten waren gericht op een beheersing van de veiligheid voor, tijdens en na de uitvoering van de technische werkzaamheden en het zo efficiënt mogelijk inrichten van de werkvergunningen uitgifte in inname.  De resultaten van de verbeterprojecten waren:

  • Beheersing van veilige werkplek en veilige uitvoering van technische werkzaamheden
  • Efficiënt ingerichte processen voor het aanvragen en beheersen van werkvergunningen
  • (Selectie en) inrichting van werkvergunningsysteem die past op de processen
  • Getrainde organisatie en contractors in het aanvragen en verwerken van vergunningen
  • Verminderen van wachttijden tijdens de uitgifte van werkvergunningen