PED Gap-analyse

Een klant van IP-Solutions in de process-industrie heeft voor recent aan haar portfolio toegevoegde fabriek aan IP de vraag gesteld om een ‘gap-analyse’ te verrichten op de Pressure Equipment Directive (PED) of Praktijk Regels Drukapparatuur (PRDA) om vast te stellen of en welke ‘gaps’ er nog waren met betrekking tot compliance conform deze wetgeving. IP heeft in samenwerking met de klant (waar nodig) de as-built status van de druk-apparatuur in kaart gebracht, de beoordeling gedaan welke systemen in welke categorieën vallen en welke consequenties dit op onderhoud heeft. Op basis van een vergelijking met de bestaande praktijk en beschikbare documentatie en (her)beoordelingsplannen is de uiteindelijke ‘gap’ vastgesteld. Vervolgens is een plan van aanpak voor de klant opgesteld voor het dichten van de geïdentificeerde gaps.