Post due-diligence review

Voor een klant in de gasindustrie heeft IP-Solutions een analyse uitgevoerd op het bestaande meerjaren investeringsprogramma van één van haar plants. De vraag was om het bestaande meerjaren investeringsprogramma te toetsen op volledigheid, lettend op compliance-issues, mogelijke onderhouds-/vervangingsinvesteringen en modificaties. Om dit te kunnen doen heeft IP een uitgebreide analyse gemaakt van de status van de installatie m.b.t. compliance, technisch onderhoud en (veiligheids)technische aspecten. Op basis daarvan is het bestaande (en gedeeltelijk lopende) investeringsprogramma getoetst. Tijdens de analyse is ook aandacht besteed aan projectmanagement aanpak en scope-vorming voor de investeringsprojecten. De analyse heeft geleid tot een rapportage met aanbevelingen op het gebied van alternatieve investeringsscenario’s en verbetermogelijkheden op het gebied van projectmanagement en engineering.