Preventief Onderhoudsprogramma nieuwbouw terminal

Om een goede basis te hebben voor het onderhoud van haar nieuwgebouwde terminal in Nederland heeft één van de klanten van IP-Solutions gevraagd om een compleet preventief onderhouds- en inspectieprogramma te definiëren. Het uitgangspunt was om alle wettelijk verplichte preventieve en inspectieve activiteiten te definiëren, te voorzien van een werkinstructie en jaarplanning. Dit programma zou de basis zijn voor uitvoering van preventief onderhoud in het eerste operationele jaar en verder ontwikkeld en aangevuld worden op basis van ervaring en risico-analyse. IP heeft in een zeer kort tijdsbestek op basis van haar ervaring een compleet jaarprogramma gedefinieerd.