Prioriteren tussen storingen en preventief onderhoud. Hoe kan de vicieuze cirkel doorbroken worden?

De eisen aan betrouwbaarheid en beschikbaarheid van uw assets nemen toe, terwijl de werk- en kostendruk juist onverminderd hoog zijn. En dan speelt ook nog het eeuwige spanningsveld tussen het oplossen van storingen of het uitvoeren van preventief onderhoud. Het goed prioriteren van uw onderhoudsactiviteiten is daarom van groot belang. Hoe kan je meer focus en rust creëren in de activiteiten van maintenance? Wij geloven in de combinatie van twee methodes binnen maintenance.

IP Verbeter uw onderhoudsproces

 

Wat zien we in de industrie?
In de industrie zien we een toenemende druk op beschikbaarheids- en betrouwbaarheidseisen van onderhoud. Dit zorgt voor een toenemende werkdruk in de afdelingen maintenance. Tel hierbij op de toenemende kostenbesparingsdruk in de industrie en het zal duidelijk zijn dat het goed prioriteren van onderhoudsactiviteiten van essentieel belang is. In de dagelijkse praktijk krijgt het oplossen van storingen de meeste focus zonder een goede afweging van de kriticaliteit van werkorders. Om hiermee goed om te kunnen gaan in de dagelijkse praktijk is een (continue) juiste bepaling van de prioriteiten een belangrijk hulpmiddel in het maken van keuzes en het managen van de workload en het budget.

 

Combineer de beste twee methodes binnen maintenance
Binnen maintenance zijn er twee methodes beschikbaar die helpen bij het maken van de juiste keuzes en het beheersen van de werkdruk, planning en kosten.

1 – Prioriteitsclassificatie van werk-aanvragen/-orders: bepaling van de prioriteit van de klus
2 – Risico rangschikking van assets: bepaling van kriticiteit (risico) van (het falen van) assets

Het gebruik van alleen prioriteitsclassificatie bij werkaanvragen vraagt om een consequente aanpak en daarmeegoede training en continue aandacht in het dagelijkse proces. Daarnaast helpt risico rangschikking van assets in het RE-process, met name bij het maken van de juiste keuzes in onderhoudsstrategie bepaling.

Als deze twee methodes in combinatie worden gebruikt werken deze nog veel sterker!

IP Verbeter uw onderhoudsproces

Hoe werkt de combinatie in de praktijk?
Om de combinatie van de twee methodes in de praktijk werkend te krijgen is het essentieel om een aantal zaken te regelen:
1 – De Asset wordt altijd geselecteerd in de werkaanvraag (standaardsituatie)
2 – De risico rangschikking is gekoppeld aan de Asset (dit moet ingeregeld worden)
3 – De melder bepaalt de impact op de operatie (vereist training)
4 – De combinatie met de risico rangschikking levert automatisch een prioriteitsgetal op (dit moet in het EAM-systeem ingeregeld worden)

 

Wat zijn de voordelen van de combinatie?
Als deze nieuwe werkwijze eenmaal geïmplementeerd is, heeft het werken met de combinatie van methodes enorme voordelen. Dit zijn de belangrijkste voordelen:

1 – De melder hoeft alleen nog de impact vast te stellen
2 – Gatekeeping vergt minder tijd en aandacht én wordt consistenter
3 – Echte hoog risico assets zullen altijd als eerste gerepareerd worden
4 – Als er meerdere storingen zijn met impact niveau ‘hoog’ wordt automatisch het verschil gemaakt op basis van de risico rangschikking van de assets.

 

Webinar op 21 juni
Natuurlijk is er veel meer te vertellen over dit onderwerp! Daarom organiseren wij samen met Ultimo hierover een webinar. Tijdens het webinar vertellen we over hoe u uw dagelijkse onderhoudsproces kunt verbeteren door risico rangschikking te combineren met prioriteitsstelling. Met praktische voorbeelden, veel interactie en handige, bruikbare tips. Na het webinar bent u in staat om te werken met meer efficiency en te focussen op die assets die het écht nodig hebben. Bovendien ontvangt u handige tips over het inrichten hiervan in Ultimo.

ip aankondiging webinar

Meld je aan voor het webinar via: info@ip-solutions.nl of registreer je direct: https://bit.ly/3aWoIzm