Veroudering huidig onderhoudssysteem

Vrijwel alle ondernemingen hebben een onderhoudsinformatiesysteem. De inrichting en het gebruik ervan is veelal niet meer aangepast sinds de originele implementatie waardoor het gebruik niet meer aansluit bij de huidige behoefte aan informatie. Herkent U dit? Haalt u te weinig uit uw informatiesysteem ? Dan kunnen we u helpen met een effectiever gebruik van bestaande systemen of vervanging van uw systemen. Onze brede ervaring met het gebruik, het inrichten en het selecteren van systemen resulteert in een korte selectie- en/of implementatietijd.