IP Reliabilty en maintenance

Reliability & Maintenance Engineering services

Onze uitdaging? Het identificeren van de zwakke schakels in het installatiepark en het bepalen van een passende installatiestrategie, waarbij de balans tussen kosten, prestaties en risico’s de primaire focus heeft.

Dankzij onze expertise, branche ervaring en kennis van specifieke wet- en regelgeving kunnen wij de beste aanpak opstellen. Iedere verandering neemt (financiële) risico’s met zich mee en omdat wij het volledige traject uit handen nemen, brengen wij deze risico’s in kaart.

Op het gebied van verbetering van installatie prestaties bieden wij oplossingen voor:

– Compliance scan
– Bepaling installatie- en integriteitsstrategie
– Opstellen en beoordelen preventief onderhoud
– Reliability Engineering en installatie-analyses
– Inrichten en uitvoeren van risicoanalyses, breakdown-analyses en root-cause-analyses

 

Contact

Waartoe onze ervaring heeft geleid

Onze hands-on aanpak leidt tot een grotere kostentransparantie en hogere installatieprestaties.

Dit realiseren we onder andere door het meerjaren onderhoudsplan te beoordelen of op te stellen. De combinatie van de beste (meerjaren) installatieplannen met de invloed van eventuele achterstanden en staat van de installatie geeft een stabiele basis voor de beheersing van prestaties en kosten. Door het inrichten van een continue bewaking van uitvoering, kwaliteit en kosten is er een continue opvolging van kleine verbeterstappen. Het inbedden van oorzaak analyses van storingen zal leiden tot vermindering van storingen en verbetering van de voorspelbaarheid van kosten.

Minder kosten én beter onderhoud? Het kan met MAAS: Maintenance As A Service

21 oktober 2022

Samen met Sitech Services heeft IP-Solutions een MAAS onderhoudscontract ontwikkeld en uitgerold. MAAS staat voor...

MEER

Nieuwe medewerker bij IP-Solutions: Rob Goedhart

1 september 2022

Rob Goedhart is vanaf 1 september aan de slag bij IP-Solutions als Maintenance Consultant. Rob...

MEER

Herkent u de volgende problemen?

Dan heeft u ons nodig!

Wij schuiven graag bij u aan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Contact

Problematiek
in de branche.

IP-Solutions helpt op afstand met het uitvoeren van FMECA-studies

De ITC Rubis Terminal Antwerpen is continue op zoek naar verbeteringen in het onderhoudsconcept van de installaties. In 2019 is IP-Solutions gevraagd om te beginnen met een structuur op te zetten die dit continue verbeteren mogelijk maakt en de eerste concrete stappen te zetten. Zo is er begonnen met een compliance check over de gehele Asset Breakdown Structure (ABS), gevolgd door het opzetten van een FMECA procedure en matrix. Sinds begin 2020 is IP-Solutions verder betrokken bij het faciliteren van FMECA’s en de resultaten daar uit te verwerken in combinatie met de compliance check in het EAM systeem van ITC Rubis; INFOR.

Lees meer

Nieuwe informatietechnologieën

De mogelijkheden tot (integratie van) informatievoorziening van installatiecondities en installatieprestaties zijn enorm toegenomen. De kosten hiervoor zijn substantieel gedaald. Real-time monitoring van installatiecondities geeft nieuwe mogelijkheden in meer, snellere en gerichtere analyses en onderhoudsplannen. Dit vraagt iets van de installaties, de informatievoorziening en uw organisatie voor het effectief inrichten hiervan. Graag kijken we met u wat deze ontwikkelingen voor uw installatiebeheer en organisatie kunnen betekenen.

Competenties en capaciteit

Het is al lang geleden dat er een degelijke onderhouds- en installatie analyse is uitgevoerd door een gebrek aan focus, tijd, capaciteit en/of de juiste competenties. Herkent u dit? Wij kunnen u helpen door samen met u de analyses uit te voeren. We kunnen kijken of u het juiste onderhoud uitvoert, niet teveel en niet te weinig. Wij kunnen uw organisatie tevens ondersteunen middels training en begeleiding voor het vergroten van focus, kennis en competenties om toekomstig zelfstandig continue verbeteren in te voeren.

Veranderende wet- en regelgeving

Niet alleen wijzigt de wet- en regelgeving aangaandede (veiligheids-) eisen aan installaties en het beheer van installaties. Ook de aanpak en de rol van de toezichthoudende instanties wijzigt. Door onze kennis van de wet- en regelgeving ondersteunen we u met het beoordelen van de volledigheid van uw technisch beheer en beheerplannen.

Levensduur verlengen, vervangen of desinvesteren

Met het schaarser worden van beschikbare middelen voor investeringen wordt het in toenemende mate belangrijker om te kijken wat de beste (financiële) opties zijn voor de korte en de lange termijn. Een gedegen levensduurstrategie van installaties voor zowel de korte termijn als de lange termijn zijn noodzakelijk. Heeft u ook dergelijke vragen of levensduur verlenging, vervanging van installaties of het doorgaan op bestaande voet het beste is? Krijgt u voldoende informatie om dergelijke keuzes op een degelijke manier te kunnen maken? Wij kunnen u ondersteunen met het verkrijgen van inzichten en informatie zodat u de consequenties van uw keuze inzichtelijk heeft.

“Ik ben mede-eigenaar van IP-Solutions en help technische organisaties graag mee in het realiseren van structuur en beheersing.”

Jan Nieboer

IP jan nieboer

IP-Solutions

Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en continue veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency. Tegelijkertijd nemen eisen aan aantoonbaarheid van technische integriteit toe. Nieuwe technologieën, digitalisering en automatisering bieden kansen om het technisch beheer verder te professionaliseren op manieren die voorheen niet mogelijk waren. IP-Solutions bevindt zich midden in dit speelveld. Door gebruik te maken van deze ontwikkelingen kunnen nog ongekende verbeterstappen gerealiseerd worden.

Over ons