Review Vapour Treatment Systems

Dampverwerking/-behandeling is een thema waarmee IP-Solutions in haar dagelijkse praktijk bij klanten in de tankopslag industrie veel te maken krijgt. Vanuit de praktijk is veel ervaring opgedaan met de (veiligheids)technische eisen die er gesteld worden aan damptransport en -verwerking. Voor een klant met meerdere tankopslag depots is een analyse gedaan om de conditie-, veiligheids-technische- en compliance status van de damptransport en -verwerkingssystemen in kaart te brengen. De review is gedaan op basis van de beschikbare documentatie, site-visits en gesprekken met de verantwoordelijke technisch-/operationele medewerkers. In het eindrapport zijn diverse knelpunten gesignaleerd en zijn oplossingsrichtingen (incl. budget-estimates) aangedragen om de installaties waar nodig aan te passen.