Stap 1 van 23

  • Hidden
  • In welke mate is er een onderhoudsbeleid of asset management beleid aanwezig?
    (0= niet van toepassing; 1 = niet of nauwelijks; 4 = in zeer hoge mate)