Service Level Agreements voor betere samenwerking en prestaties

Voor een klant die haar onderhoudsactiviteiten (met een waarde van meer dan € 9 Mio) nagenoeg volledig uitbesteed, heeft IP-Solutions het contractmanagement ingericht en zijn er Service Level Agreements (SLA) gedefinieerd met de primaire externe-onderhoudspartij. De SLA is aangegaan voor een periode van 5 jaar, waarbij jaar 1 als proefjaar wordt gezien.

SLA-doelstellingen en Dienstdoelstellingen
Het doel van de SLA was verder verbeteren van de samenwerking en heel gericht op zoek te gaan naar synergievoordelen in de samenwerking. Als onderdeel van de SLA zijn specifieke SLA-doelstellingen gedefinieerd en zijn specifieke dienstprestatie doelstellingen gedefinieerd.

– De SLA-doelstellingen zijn gericht op de samenwerking en het behalen van de synergie voordelen.
– De dienstdoelstellingen zijn gericht op het inzichtelijk maken van de operationele prestaties, zoals wachttijden, achterstanden, first time right van uitgevoerde opdrachten, etc.

Kostenreductie van 10%
Als effect van de SLA’s is een veel grotere transparantie ontstaan naar verbetermogelijkheden. Het concretiseren en aanscherpen van rollen en verantwoordelijkheden over en weer heeft de onderlinge samenwerking versterkt waarbij beide partijen elkaar kunnen en durven aanspreken. Gedurende het proefjaar is de SLA geïmplementeerd en verder aangescherpt. De verbeterde samenwerking en de focus op de realisatie van de SLA doelstellingen heeft geleid tot meer dan 10% kostenreductie met een verbeterde onderhoudsprestatie.