Tank Maintenance Project Management services

Voor diverse klanten in de olie & gas en process industrie verleent IP-Solutions Tank Maintenance project management services. Deze services bestaan uit het verzorgen van het projectmanagement van groot onderhouds- en inspectie-projecten van opslagtanks bij klanten die niet voldoende kennis en/of capaciteit hebben om dit zelf uit te voeren. IP-Solutions treedt op namens de asset owner en begeleid het project van initiatie-fase tot close-out, waarbij zowel projectmanagement als constructie-supervisie tot het dienstenpakket behoort.