Technical Due Diligence

Voor diverse asset owners en financiële partijen heeft IP-Solutions de afgelopen jaren de technische due diligence uitgevoerd ten behoeve van de (potentiële) aankoop van nieuwe tank terminal bedrijven. Door middel van een documentenstudie vanuit de data-room wordt in eerste instantie een zo goed mogelijk beeld gevormd van de status van de assets met betrekking tot compliance, technische conditie en onderhoudspraktijk. Tevens worden (investerings)budgetten gebenchmarked. Uiteindelijk worden de potentiële risicogebieden getoetst door middel van site visit(s), interviews en verdere documentstudies. De technical due diligence wordt afgesloten met een rapportage waarin een overzicht staat van alle gevonden ‘red flags’ of risico-gebieden, potentiële financiële impact-analyses en een samenvatting van de status van de assets.