Uitrol van een onderhoud verbeterprogramma over 5 locaties

IP-Solutions heeft leiding gegeven aan de uitrol en verankering van een Corporate Maintenance Improvement programma op 5 locaties in Nederland. Het programma is opgezet om de effectiviteit en de efficiency van de onderhoudsafdelingen te vergroten. De basis hiervoor was de wereldwijde uniformering van de onderhoudsprocessen die over alle locaties uitgerond diende te worden. Het programma bestond uit de herinrichting van de onderhoudsprocessen, training en begeleiding van de onderhoudsmedewerkers in de nieuwe werkwijze en implementatie van een nieuw onderhoudssysteem.

IP-Solutions heeft leidinggegeven aan dit programma en haar klant ondersteunt in de verankering van de nieuwe werkwijze in de organisatie, het trainen van de medewerkers en het concreet meten van de gerealiseerde verbeteringen.