Van kostenfocus naar Plant Reliability focus

Deze klant heeft een aantal chemische bulk fabrieken waarbij de focus lag op de product-kostprijs. Deze kostprijs werd gestuurd door het maximaliseren van de productie output en door alleen gericht te investeren in installaties. IP-Solutions is gevraagd een programma te definiëren voor een systematische Plant Reliability focus.

Doelstellingen
Het management van deze klant heeft besloten tot een verschuiving van de strategie naar een focus op hoge plant-reliability met de bereidwilligheid hierin te investeren. Het doel is om hierbij, door een systematische focus op plant-reliability, de storings- en faalkosten substantieel te reduceren en de installatie-prestaties hoog te houden.

Programma met drie speerpunten
Hiervoor heeft IP-Solutions een programma gedefinieerd en begeleid, gericht op drie speerpunten om deze doelstelling te realiseren. De opdracht van IP-Solutions was om in een periode van 6 maanden het verbeterprogramma te definiëren, te initiëren en een stap naar verankering te zetten.

1) Verschuiving van storingen oplossen naar risico denken
Voor alle kritische installaties is gekeken naar het preventief onderhoud, naar beschikbaarheid en levertijd van reservedelen en naar de technische restlevensduur. Voor grote risico’s zijn mitigerende maatregelen gedefinieerd om het risicoprofiel te reduceren. Deze activiteit is als nieuwe kernactiviteit van de reliability engineers opgenomen. Ook in het jaarplan is het reduceren van (technische) risico’s een separaat aandachtspunt geworden.  Voor een aantal specifieke typen equipment – zoals pompen  – zijn tijdelijke taskforces opgericht om grote stappen te maken in betrouwbaarheid.

2) Dashboards en overleggen
Voor een verbeterd inzicht in productie verliezen en reliability performance is een Asset UItilization en een Reliability dashboard ontwikkeld. In periodieke overleggen tussen Productie, Process Technology en Reliability Engineers worden de nieuwe inzichten besproken en verbeteracties gedefinieerd.

3) Verhogen synergie en samenwerking tussen de plants
Door het samenbrengen van de verschillende ervaringen is een grotere snelheid ontstaan in het gericht vergroten van prestaties.

Resultaat: grotere betrouwbaarheid en een reliability focus cultuur
Door het programma en het systematisch inzicht in betrouwbaarheid en risico’s is de focus en de cultuur van risico’s identificeren en mitigeren aangescherpt. Hierdoor wordt niet alleen de betrouwbaarheid van de fabriek vergroot maar wordt tevens gewerkt aan een reliability focus cultuur.