Onderhoudsefficiëntie bij tankopslag terminal in Noord-Nederland

Naar aanleiding van een gevoel van onvoldoende beheersing heeft IP-Solutions een onderhoudsanalyse uitgevoerd. Hierbij zijn de aandachtsgebieden Organisatie, processen & systemen, Budget-, kosten- en performance rapportage en Asset Integrity & compliance doorgelicht.

Typische stappen die in zo’n analyse genomen worden zijn het vaststellen van de huidige situatie, het vaststellen van het verbeterpotentieel, het definiëren van de gewenste situatie en de definitie van de business case en de verbeter-aanpak. Voor deze klant heeft dat geleid tot een opdracht om de nieuwe onderhoudsaanpak te definiëren, inclusief processen, procedures en werkinstructies, en deze te implementeren.

Concrete projectresultaten zijn:

 • Verbeterde onderhoudsbeheersing
  • Vermindering backlog
  • Reductie gemiddelde doorlooptijd van storingsoplossing
  • Reductie prioriteit 1 storingen
 • Hogere efficiency
 • Vermindering van het aantal ad-hoc activiteiten
 • Hogere voorspelbaarheid van resultaten
 • Betere beheersing op activiteiten en kwaliteit contractors