IP Plant data

Plant data and information management services

Onze uitdaging? Uw organisatie ondersteunen met het verkrijgen van de juiste informatie, op het juiste moment, in het juiste format en bij de juiste mensen. Door nieuwe technologieën en de noodzaak tot en behoefte aan toenemende transparantie is de informatie-aanwezigheid exponentieel toegenomen. Om verspilling in de vorm van onnodig zoeken en aanpassen te reduceren dient de informatie up-to-date te zijn en de systemen goed ingericht en benaderbaar te zijn. Wij kunnen U ondersteunen uw informatiehuishouding goed in te richten. Op het gebied van vergroting van de toegevoegde waarde van informatievoorziening voor Techniek bieden wij oplossingen voor:

– Selectie, implementatie en waardevergroting van Enterprise Asset Management
– Selectie, implementatie en waardevergroting van Document Management control en systemen
– Upgrade en verzamelen ‘as-built’/ field data

 

Contact

Waartoe onze ervaring heeft geleid

Een betere informatievoorziening leidt tot snellere en betere besluiten en vermindering van wacht- en zoektijden.

Dit realiseren wij door goed te kijken hoe uw huidige systemen binnen de technische afdelingen gebruikt worden. Hierbij kijken we naar de noodzaak en de waarde van het verbeteren van de informatievoorziening. Daar waar informatievoorziening of documentatie vereist is door wetgeving zal dat aangegeven worden. Door onze uitgebreide branche kennis kunnen we gebruik maken van de branche ervaring en best practices zodat de effecten op korte termijn merkbaar zijn. Dashboards voor sturing kunnen snel ingericht worden en waar zinvol vergeleken worden met branche-benchmarks.

Minder kosten én beter onderhoud? Het kan met MAAS: Maintenance As A Service

21 oktober 2022

Samen met Sitech Services heeft IP-Solutions een MAAS onderhoudscontract ontwikkeld en uitgerold. MAAS staat voor...

MEER

Nieuwe medewerker bij IP-Solutions: Rob Goedhart

1 september 2022

Rob Goedhart is vanaf 1 september aan de slag bij IP-Solutions als Maintenance Consultant. Rob...

MEER

Herkent u de volgende problemen?

Dan heeft u ons nodig!

Wij schuiven graag bij u aan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Contact

Problematiek
in de branche.

Mobile solutions

Ontwikkelingen in mobiele technologie gaan in het dagelijks leven in een hoog tempo. Veel van deze technologie zou goed toepasbaar kunnen zijn in de industriële onderhoudspraktijk. Denkt u dit ook? Maakt u nog geen gebruik van moderne mobiele oplossingen in uw onderhoudspraktijk? Dan kunnen wij u helpen met praktische toepassing van mobiele technologiën binnen onderhoud op die plaatsen en binnen die processen waar het daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft en kan leiden tot verbetering van kwaliteit en efficiency.

Big Data

Door nieuwe technologieën is er steeds meer informatie beschikbaar en is deze ook steeds sneller beschikbaar. Deze omvang van informatie noodzaakt een andere inrichting van informatiedragers en het aanbrengen van structuur en focus in het analyseren van informatie. Wij kunnen u ondersteunen bij het effectief inzetten van Big Data en het achterhalen op welke wijze Big Data zinvol voor u kan worden ingezet.

Veroudering huidig onderhoudssysteem

Vrijwel alle ondernemingen hebben een onderhoudsinformatiesysteem. De inrichting en het gebruik ervan is veelal niet meer aangepast sinds de originele implementatie waardoor het gebruik niet meer aansluit bij de huidige behoefte aan informatie. Herkent U dit? Haalt u te weinig uit uw informatiesysteem ? Dan kunnen we u helpen met een effectiever gebruik van bestaande systemen of vervanging van uw systemen. Onze brede ervaring met het gebruik, het inrichten en het selecteren van systemen resulteert in een korte selectie- en/of implementatietijd.

Onvolledige installatiepark gegevens

Tekeningen, onderhoudshistorie, certificaten en handboeken zijn vaak niet up-to-date, niet betrouwbaar of zelfs niet beschikbaar. Is dit herkenbaar? Wij zien het maar al te vaak. Wij helpen u met het op orde brengen van uw technische data en tekeningen. Dit doen we zodanig dat er ook afspraken over het toekomstig beheer van gegevens worden vastgelegd en getraind zodat de investering duurzaam blijft.

“Mijn passie is het ontwikkelen van organisaties en mensen op basis van directe resultaten en concrete methodes.”

Floris Kessener

IP-Solutions

Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en continue veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency. Tegelijkertijd nemen eisen aan aantoonbaarheid van technische integriteit toe. Nieuwe technologieën, digitalisering en automatisering bieden kansen om het technisch beheer verder te professionaliseren op manieren die voorheen niet mogelijk waren. IP-Solutions bevindt zich midden in dit speelveld. Door gebruik te maken van deze ontwikkelingen kunnen nog ongekende verbeterstappen gerealiseerd worden.

Over IP-Solutions